Menu
Your Cart

Μην χάσετε την μεγάλη συλλογή μας σε ΕΙΔΗ ΠΑΡΤΥ

Οροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το sousame.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του sousame.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

O ιστότοπος www.sousame.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, με την  επωνυμία Σαμαμίδα Α. Σουλτάνα με Α.Φ.Μ. 067644094 και Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Στρατηγού Μακρυγιάννη 17 ,Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56431 , ΓΕΜΗ 4146970600  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@sousame.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310663159.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
sousame.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα


H
www.sousame.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (λόγω ύπαρξης φυσικού καταστήματος), αλλά να ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".
Το sousame.gr παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Το sousame.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Το sousame.gr δεν εγγυάται ότι το sousame.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το sousame.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το sousame.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οπιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα
www.sousame.gr  ή τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Ευθύνη Χρήστη

H χρήση του ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.sousame.gr

 

Ασφάλεια πληρωμών.

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας ePOS Payments της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα καταχωρήσετε με ασφάλεια τα στοιχεία της κάρτας σας.

 

Υπαναχώρηση/ Αντικατάσταση/ Επιστροφή Προϊόντων/Αλλαγές

Ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα οφείλει να του επιστρέψει τα χρήματα που πλήρωσε για την αγορά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εξόδων αποστολής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη της ταμειακής μηχανής. Τα έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημα, επιβαρύνουν εσάς.

Για λόγους υγιεινής, δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε εσώρουχα, κάλτσες και κολλάν.

Προβληματικά προϊόντα θα τα αντικαταστήσουμε χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για την αλλαγή προϊόντων, η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά με Courier και με χρέωση του πελάτη, ενώ η μετέπειτα αποστολή του νέου προϊόντος γίνεται δωρεάν για τον πελάτη, με χρέωση της εταιρείας μας. Τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να επιστραφούν σε καλή κατάσταση μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί. Τα νέα προϊόντα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Τα καινούργια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής συνοδεύονται με διετή εγγύηση.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Όταν επισκέπτεστε το sousame.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το sousame.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του sousame.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το sousame.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο sousame.gr. Εντούτοις, το sousame.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του sousame.gr είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λόγω παράλληλης λειτουργίας του φυσικού καταστήματος με το sousame.gr υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα προϊόντα ενώ φαίνονται διαθέσιμα στο sousame.gr να μην είναι.Σε περίπτωση παραγγελίας τέτοιων προϊόντων θα ενημερώνεστε με mail για την έλλειψη τους καθώς και για τον χρόνο παράδοσης τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες του sousame.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του sousame.gr. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του sousame.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους λύσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Το sousame.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο sousame.gr, την εμπορική του πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.


Το Sousame.gr χρησιμοποιεί cookies. Κάνοντας πλοήγηση στο site αποδεχεστε την χρήση τους.